Деян Лазаров
преподава по Статистика
в град Бургас
 

Лекции по статистика

09 юни 2008
·
66
·
7,607
·
1,570
·
924
·
241
·
4

16 теми, в които са посочени основни статистически понятия; общи познания по предмета.
 

Статистическа обработка на данни

14 фев 2012
·
20
·
1,899
·
172
·
323
·
96
·
1

Основни понятия – генерална съвкупност, случайна извадка, обем на извадката, представяне на извадката чрез интервален ред...
 

Същност и видове статистически изследвания


Статистическо изследване наричаме процеса на събиране, обобщаване и анализ на данни за проявлението на интересуващи ни масови явления и процеси с цел получаване на подходящи обобщаващи характеристики за описание на състоянието или развитието на тези...
 

Статистически методи за контрол и управление на качеството


Когато стойностите на една случайна величина се формират под въздействието на голям брой независими случайни фактори и отсъства рязко доминиращ фактор, случайната величина се подчинява на нормалния закон на разпределение (закон на гаус)...
 

Въведение в статистиката


Възникване на статистиката. статистиката възниква в резултат от необходимостта да бъдат задоволявани определени потребности на обществото от информация за неговото състояние и развитие в различните сфери – социална, икономическа...
 

Теми по статистика


В ежедневието чрез радиото, телевизията, вестниците, сборници, хората се срещат с различни числа. Тези числа се свързват с понятието статистика. Под статистика се разбира: статистически данни, които се срещат в статистически сборници и публикации...
 

Сумарен хи-квадрат метод

27 ное 2008
·
4
·
601
·
184
·
156
·
53

С помоща на Хи-квадрат метода се прави изследаване върху предтавителна извадка с цел да се определи дали съществува зависимост между заинтересоваността за икономика от една страна и пола и образованието от друга...
 

Теми по статистика

18 яну 2011
·
22
·
3,964
·
207
·
48

Статистиката като наука, основни понятия, измервания...
 

Планиране на експеримента. Пълен факторен експеримент

29 апр 2011
·
7
·
1,084
·
101
·
182
·
44

Пасивно наблюдение на входните и изходни величини и регистриране на техните стойности през определени интервали от време. Основно предимство на пасивния експеримент - при него не се нарушава нормалното протичане на изследвания процес...
 

Дисперсионен анализ

19 дек 2007
·
11
·
961
·
376
·
156
·
35
·
2

Дисперсионния анализ има за цел да ни запознае с приложението на еднофакторния и двуфакторния дисперсионен анализ за изследване влиянието на един или два фактора върху експери¬ментално изследвани обекти...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Статистика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 235 59

Деян Лазаров
преподава по Статистика
в град Бургас
с опит от  17 години
2 202 59

виж още преподаватели...